IMG_8893.jpg

Fjärrvärmeverk i Helsingborg

OX2 investerade i slutet av 2013 i ett biogasfjärrvärmeverk och tog i och med det ett första steg in på marknaden för bioenergi.

Fjärrvärmeverket är lokaliserat i Helsingborg i anslutning till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) återvinningsstation och huvudkontor. Anläggningen producerar grön fjärrvärme och drivs av biogas som bildas på NSR:s deponi.

Den gröna fjärrvärmen säljs vidare för distribution på Helsingborgs lokala fjärrvärmenät.

Anläggningen är ett samarbete mellan OX2 och NSR. Samarbetet verkar för att producera mer bioenergi.

Fakta

Antal gaspannor: 2st
Installerad kapacitet: 9 MW
Fjärrvärmeproduktion: 12 GWh
Råmaterial: Biogas

Råvara: Anläggningen använder biogas i form av deponigas som råvara för att producera grön fjärrvärme. Deponigasen bildas i soptippen då organiskt material som lagts där under många år långsamt bryts ned.

Produkt: Anläggningen producerar grön fjärrvärme som räcker till att värma upp cirka 1 000 villor per år i Helsingborg.

Dela
× -