Från organiskt avfall till nya grödor

Bonbio – en del av OX2 Bio – är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Det som gör vårt koncept unikt är att vi tar hand om hela värdekedjan – från matavfall och annat organiskt avfall till nya grödor.

Inom Bonbio har vi utvecklat ett eget koncept för cirkulär odling där vi tar hand om matsvinn och matavfall och förädlar det till organisk växtnäring – Bonbio Nutrients.

Växtnäringen använder vi sedan till att odla upp olika slags grödor – Bonbio Greens – i högteknologiska odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

I december 2018 inledde Bonbio cirkulär odling av sallat i anslutning till IKEA-varuhusen.

Läs mer om Bonbio på www.bonbio.com

Dela
× -