Brödjätte fick smak för vindenergi

2014-01-30

Familjeägda Polarbrödskoncernen har fått smak för vindkraft och investerar genom sitt systerbolag Polarkraft i en fjärde snurra.

Det nya kraftverket ingår i en vindkraftspark med totalt elva vindkraftverk på Mässingberget i Orsa kommun och beräknas tas i drift i början av nästa år.

– Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet, säger Polarbröds vd Karin Bodin i ett pressmeddelande.

Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden i Dalarna genom det nybildade bolaget Polarkraft, som bland annat ska syssla med förnybar energi.

Vindkraftsföretaget O2 kommer att stå för såväl bygget som förvaltningen av de fyra snurorna vars årsproduktion beräknas till cirka 33 gigawattimmar per år.

Läs artikeln i ATL Lantbrukets Affärstidning

Dela
× -