Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Åmot-Lingbo etableras i Ockelbo och Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Åmot-Lingbo är en del av Valhalla-projektet där också Tönsen vindpark ingår.

Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020.

Åmot-Lingbo vindpark kommer att bestå av 58 vindkraftverk från Vestas med en totalhöjd om 180 meter.

Hela Valhalla-projektet (Åmot-Lingbo samt Tönsen vindpark) omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 357 MW och en beräknad genomsnittsproduktion om ca 1,1 TWh per år.

Kommun:
Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk:
58
Max totalhöjd (m):
180
Effekt hela parken (MW):
244
Beräknad årsproduktion (GWh):
754
Driftstart:
2020

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -