OX2 Brännliden

Brännliden

OX2 har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftsanläggning om högst 10 vindkraftverk och maximalt 220 m totalhöjd vid Brännliden, en långsmal höjd belägen i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län. Närmaste by är Andersträsk, drygt 1,5 km öster om projektområdet och närmaste något större samhälle är Jörn ca 13 km sydöst om projektområdet. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Skellefteå kommuns vindkraftsplan.

Vindparken beviljades nätkoncession i november 2017 och tillstånd enligt miljöbalken erhölls i december 2017.

Detaljprojektering pågår av bland annat slutgiltig placering av vindkraftverken samt lämplig anslutningsväg till etableringsområdet. Byggstart beräknas att ske under år 2019 och anläggningen är även beräknad att tas i drift under år 2019.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Skellefteå
Antal vindkraftverk:
10
Max totalhöjd (m):
220
Förväntad årsproduktion (GWh):
128

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Teilen
× -