projekt

Dagsmark – Lappfjärd

Projektet Dagsmark-Lappfjärd är beläget i Kristinestads kommun i Österbottens landskap. Planeringsområdet ligger på ett område mellan byarna Dagsmark, Perus, Lappfjärd och Tjöck, cirka 20 kilometer öster om Kristinestads centrum. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark ock åkermark. Skogarna används främst som ekonomiskog. Närmaste bebyggelse återfinns söderut i byarna Dagsmark, Perus och Lappfjärd, och norrut i Tjöck.

Anläggningen är planerad att omfatta upp till 60 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 210 m (från marknivå till rotorns högsta punkt). Vindkraftverken kommer att ha en effekt på omkring 3 MW per enhet. Modell och storlek fastställs först i samband med upphandling av vindkraftverken.

Antal vindkraftverk:
ca 60 st
Totalhöjd:
Max 200 m
Förväntad produktion:
480-600 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Teilen
× -