projekt

Hällingarna

Driftstart: 2006
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privat Dala Kraft.

Teilen
× -