OX2 Hornamossen

Hornamossen

Det planerade vindkraftsprojektet Hornamossen ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus inom och omkring den planerade anläggningen. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde. Närmaste större ort är Mullsjö som ligger ca 5 km söder om projektområdet.

Den planerade vindkraftsanläggningen omfattar högst 10 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 175 m. Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 88 GWh/år.

Miljötillståndet vann laga kraft den 15 april 2015. Nu pågår arbetet med att söka koncession för att kunna bygga ut elnätet i området, vilket krävs för att kunna ansluta den planerade vindkraftanläggningen.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Habo
Antal vindkraftverk:
10
Totalhöjd (m):
175
Förväntad årsproduktion (GWh):
88

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -