projekt

KastlösaVind

Driftstart: 1995
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Kastlösavind ekonomisk förening.

Teilen
× -