projekt

Korkeakangas

Forststyrelsen och OX2 har kommit överens om överlåtande av projekträttigheterna för vindparksprojektet Korkeakangas i Karstula. OX2 köpte i december 2018 projektet i syfte att uppföra nio vindkraftverk i enlighet med tillståndsvillkoren där.

Korkeakangas ligger drygt tio kilometer från Karstula centrum. Efter att projektet färdigställs kommer platsen fortfarande huvudsakligen att användas för skogsbruk och rekreation.

Korkeakangas vindpark kommer att ha en sammanlagd effekt på cirka 30 MW. Den lagakraftvunna delgeneralplanen för projektet och byggloven tillåter att vindkraftverken har en totalhöjd på högst 230 meter.

Vindparken består förutom av vindkraftverken även av de underhållsvägar som förenar vindkraftverken och av elstationen från vilken el överförs till det riksomfattande nätet med hjälp av den nya kraftledningen på 110 kV. Vindparkens interna elöverföring genomförs med jordkablar.

Vad sker härnäst?
Planeringen av projektet preciseras innan investeringsbeslutet tas och byggarbetet inleds.

Antal vindkraftverk:
9
Totalhöjd, m:
max 230

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -