projekt

Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.

Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW.

Kraftverksprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna kommer byggarbetena att utföras samtidigt och elöverföringen kommer att dras till samma anslutningspunkt.

Vad händer härnäst?
Planeringen av är i slutskedet och avsikten är att byggarbetena inleds hösten 2018, och vindkraftverken kommer att tas i kommersiellt bruk före början av 2020.

Kommun:
Malax
Antal vindkraftverk:
5
Totalhöjd (m):
200
Förväntad årsproduktion (GWh):
70-80

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Teilen
× -