Blog Archives

Posio

Vindkraftsanläggningen i Posio ligger cirka 18 km nordväst om Kuusamo i Norra Österbotten. Parken består av 7 stycken Vestas V126 turbiner med en navhöjd på 137 meter och parken har avisningssystem. Ansvaret för förvaltningen av parken togs över av OX2 i september 2018.

Kommentare deaktiviert für Posio

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Kommentare deaktiviert für Mažeikiai

Ykspihjala

Ykspihlaja wind farm, with four wind turbines, is situated in Kokkola, Ostrobotnia, Finland. This is one of Finland’s most favourable wind positions with an average wind speed of approximately 7.7 m/sec at the hub height of the turbines. Production has been estimated at approximately 55 GWh per year. The wind farm is owned by Aquila […]

Kommentare deaktiviert für Ykspihjala

Ajos

Ajos wind farm is located outside of Ajos harbor in Kemi, and is the first re-powering project in Finland. Ajos consists of 13 wind turbines – eight at sea and five on land. In connection with the renewal, the sea cable was replaced with a new one, and the power station was expanded. The plant […]

Kommentare deaktiviert für Ajos

Jouttikallio

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare. Den totala effekten av vindkraftsparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern […]

Kommentare deaktiviert für Jouttikallio

Högkölen

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län. Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 KWh/hushåll). Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter. […]

Kommentare deaktiviert für Högkölen

Raskiftet

OX2 has been commissioned to build the Raskiftet wind farm on the west side of Osensjøen in Trysil and Åmot areas in Hedmark municipality, Norge. The client is a joint venture company held by German municipal utilities company Stadtwerke München and its Norwegian counterparts Eidsiva Energy and Gudbrandsdal Energy. The project will be delivered turnkey and is OX2’s […]

Kommentare deaktiviert für Raskiftet

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Kommentare deaktiviert für Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Tillstånd har erhållits för en vindkraftsanläggning om 36 vindkraftverk vid Maevaara som ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam markägare inom etableringsområdet. Anläggningen uppförs i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 […]

Kommentare deaktiviert für Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Kommentare deaktiviert für Rämsberget