Blog Archives

Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Kraftverksprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna […]

Kommentare deaktiviert für Ribäcken

Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en total höjd på högst 250 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Det har utarbetats en delgeneralplan och det finns lagakraftvunna bygglov för kraftverken. Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna […]

Kommentare deaktiviert für Långmossa

Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för […]

Kommentare deaktiviert für Stigshöjden

Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Åmot-Lingbo etableras i Ockelbo och Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Åmot-Lingbo är en del av Valhalla-projektet där också Tönsen vindpark ingår. Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer […]

Kommentare deaktiviert für Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 128 MW. Projektet har fått finansiering och byggnation kommer att inledas under hösten 2018. Arbeten i området kommer att pågå fram till vintern 2019, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad. […]

Kommentare deaktiviert für Brännliden

Verhonkulma

Området för Verhonkulmas vindpark ligger i Egentliga Finlands landskap, på gränsen mellan kommunerna Marttila och Koski. Det planerade projektområdet ingår i vindkraftens etapplandskapsplan. Projektets delgeneralplanprocess inleddes hösten 2013. Under planeringsprocessen utreder man antalet vindkraftverk, deras platser och inverkan på närmiljön. Terrängen vid Verhonkulmas vindpark är relativt flack, bergig ekonomiskog. Skogen är osammanhängande och består av skogsområden i […]

Kommentare deaktiviert für Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoris vindkraftsprojekt ligger i området Ponsivuori-Rautapääkallio. Ponsivuori ligger i den södra delen av Kurikka nära kommungränsen mot Kauhajoki i Södra Österbottens landskap. De närmaste tätorterna består av Kurikka 13 km nordväst om projektområdet, Jalasjärvi 11 km österut och Kauhajoki cirka 17 km sydväst om området. Under projektets generalplansprocess kommer man att utreda antalet vindkraftverk, deras placering […]

Kommentare deaktiviert für Ponsivuori

Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Projektet heter numera Åmot-Lingbo-Tönsen. Här hittar du uppdaterad info om projektet.

Kommentare deaktiviert für Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Orrberget

Beskrivning av den planerade vindkraftsanläggningen på Orrberget strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län.

Kommentare deaktiviert für Orrberget