Blog Archives

Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Kraftverksprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna […]

Kommentare deaktiviert für Ribäcken

Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en total höjd på högst 250 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Det har utarbetats en delgeneralplan och det finns lagakraftvunna bygglov för kraftverken. Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna […]

Kommentare deaktiviert für Långmossa

Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för […]

Kommentare deaktiviert für Stigshöjden

Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Åmot-Lingbo etableras i Ockelbo och Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Åmot-Lingbo är en del av Valhalla-projektet där också Tönsen vindpark ingår. Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer […]

Kommentare deaktiviert für Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 128 MW. Projektet löper på enligt plan. Trots full vinter råder full verksamhet på anläggningssidan med ett 15-tal maskinenheter och markarbetare. Huvudsakliga arbeten på Brännliden är för närvarande Sprängning för fundament- och vägar. […]

Kommentare deaktiviert für Brännliden

Verhonkulma

Vindkraftsprojektet Verhonkulma är beläget i S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland. Platsen för den planerade vindparken är främst skogsbruksområde. Projektet förutsätter inte ett MKB-förfarande. Det finns en lagakraftvunnen delgeneralplan för projektet och bygglov för nio vindkraftverk med en totalhöjd på högst 215 meter. Materialet i delgeneralplanen finns att läsa på S:t Mårtens kommuns webbplats: http://www.marttila.fi/asuminen/kaavoitus/tuulivoimaosayleiskaava/ […]

Kommentare deaktiviert für Verhonkulma

Ponsivuori

Vindkraftsprojektet Ponsivuori är beläget i södra delen av staden Kurikka som hör till landskapet Österbotten. De samhällen som ligger närmast projektområdet är Kurikka, ca 13 kilometer mot nordväst, Jalasjärvi ca 12 km mot öst och Kauhajoki ca 17 km mot sydväst. Byggnadsarbeten av Ponsivuori vindpark har startat. Sju vindkraftverk med en navhöjd på 125 meter […]

Kommentare deaktiviert für Ponsivuori

Ponsivuori

The Ponsivuori wind power project is located in the southern part of the town of Kurikka, a part of Southern Ostrobothnia. The project area The closest residential centers are Kurikka, about 13 kilometers northwest, about 12 kilometers east of Jalasjärvi and Kauhajoki, which is located about 17 kilometers southwest of the project area. The construction […]

Kommentare deaktiviert für Ponsivuori

Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Projektet heter numera Åmot-Lingbo-Tönsen. Här hittar du uppdaterad info om projektet.

Kommentare deaktiviert für Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Orrberget

Beskrivning av den planerade vindkraftsanläggningen på Orrberget strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län.

Kommentare deaktiviert für Orrberget