Blog Archives

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy och OX2 har avtalat om samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av vindkraftsprojektet i Halsua. Vindkraftsprojektet i Halsua består av två projektområden, det vill säga områdena Kannisto och Honkakangas. Projektområdena ligger cirka 10-15 kilometer öster om Halsua centrum. Projektplanen har uppdaterats för att beakta tillgängliga vindkraftverk vid den tidpunkt då projektet genomförs. Projektets […]

Kommentare deaktiviert für Halsua

Korkeakangas

Forststyrelsen och OX2 har kommit överens om överlåtande av projekträttigheterna för vindparksprojektet Korkeakangas i Karstula. OX2 köpte i december 2018 projektet i syfte att uppföra nio vindkraftverk i enlighet med tillståndsvillkoren där. Korkeakangas ligger drygt tio kilometer från Karstula centrum. Efter att projektet färdigställs kommer platsen fortfarande huvudsakligen att användas för skogsbruk och rekreation. Korkeakangas […]

Kommentare deaktiviert für Korkeakangas

Karlshof

Südlich der Stadt Westerstede liegt die Ortschaft Karlshof. Der Bestandswindpark mit fünf AN Bonus-Anlagen wird im Zuge des Repowerings durch drei modernere und leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Der Netzanschluss kann voraussichtlich nördlich des Windparks erfolgen und die Anlagen können über die L820 angeliefert werden.

Kommentare deaktiviert für Karlshof

Roth bei Prüm

Nördlich des Ortes Roth bei Prüm, nahe der deutsch-belgischen Grenze, werden zwei Windenergieanlagen geplant. Die Nabenhöhe der geplanten Anlagen beträgt ca. 130m, welche damit eine Gesamthöhe von etwa 200m haben. Die erzeugte Energie wird in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. Der Netzanschluss dafür erfolgt in unmittelbarer Nähe in das Netz der Westnetz GmbH. Die Anlieferung der […]

Kommentare deaktiviert für Roth bei Prüm

Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet är ett samarbete mellan Austri Vind och OX2. Austri Vind har ansökt om tillstånd för vindparken, som har potential att producera ca 100 GWh/år, med 10-15 vindkraftverk. Den planerade vindparken förväntas få ca 40 MW […]

Kommentare deaktiviert für Kjølberget

Märkenkall

Vindkraftverksprojektet i Märkenkall är beläget i Österbotten på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är ca 15 km och till Smedsby i Korsholm ca 10 km. Det har planerats att 15 vindkraftverk med en total höjd på 240 meter ska byggas. Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet 2014–2015 och i […]

Kommentare deaktiviert für Märkenkall

Dagsmark – Lappfjärd

Projektet Dagsmark-Lappfjärd är beläget i Kristinestads kommun i Österbottens landskap. Planeringsområdet ligger på ett område mellan byarna Dagsmark, Perus, Lappfjärd och Tjöck, cirka 20 kilometer öster om Kristinestads centrum. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark ock åkermark. Skogarna används främst som ekonomiskog. Närmaste bebyggelse återfinns söderut i byarna […]

Kommentare deaktiviert für Dagsmark – Lappfjärd

Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt. Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan har inletts 2014-2015. I […]

Kommentare deaktiviert für Rajamäenkylä

Kröpuln

Kröpulns vindkraftverksprojekt ligger i Nykarleby kommun. Projektområdet ligger ca 20 km sydväst om Nykarleby stadscentrum, norr om Kantlaxvägen och väster om Monäsvägen. Det finns en lagakraftvunnen delgeneralplan för projektet och bygglov för nio vindkraftverk med en total höjd på högst 203 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Vad sker härnäst? Planeringen […]

Kommentare deaktiviert für Kröpuln

Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse […]

Kommentare deaktiviert für Karskruv