Den förnybara elen i Gävleborg kan öka

2014-05-30

I Gävleborg producerades under förra året 5 500 kilowattimmar ny förnybar el per länsinvånare. Det motsvarar en tredjedel av länets totala elanvändning. Kommer Gävleborgs politiker att göra förnybar elproduktion och klimatförändringen till en valfråga?

För att minska Europas utsläpp och fossila energiberoende måste Sverige driva på för ambitiösa EU-mål när det gäller energieffektivisering och förnybar energi. Ett mål om 45 procent förnybar energi till 2030 vore en kraftfull respons på klimatfrågans allvar, jämfört med de 27 procent som regeringen förespråkar.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Denna el kan minska koldioxidutsläppen på vår gemensamma nordeuropeiska elmarknad, samtidigt som den är med och pressar elpriset i Sverige. Dessutom har kostnaderna för förnybar elproduktion minskat kraftigt och det är numera billigare att bygga ny vindkraft än kärnkraft.

Alla kan agera för att bygga ut det förnybara och minska klimathotet.
Stödet från allmänheten är stort. En ny Sifoundersökning visar att hela 80 procent av svenskarna anser att Sveriges regering bör ”eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten”.

Förra året producerades 1 529 miljoner kilowattimmar (kWh) ny förnybar el i Gävleborg inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet, som omfattar elproduktion som tillkommit efter 2003. Det motsvarar 5 500 kWh per länsinvånare eller en tredjedel av länets totala elanvändning. Det är bra, men den förnybara elproduktionen kan öka.

Två av tre svenskar anser att klimatet borde bli en valfråga och en klar majoritet menar att partiernas engagemang i klimatfrågan kommer att påverka vilket parti man röstar på. Kommer Gävleborgs politiker att inför riksdagsvalet lägga fram konkreta förslag för att öka den förnybara elproduktionen och för att minska vår klimatpåverkan?

Linda Burenius Magnusson, vd OX2 Vindel

Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF

Dela
× -