En skål för öns nya vindkraftverk

2010-04-21

Att sprida ägandet är ett sätt att öka acceptansen för vindkraft. När det andelsägda vindkraftverket »Gute-ström« invigdes i Grötlingbo i lördags var delägarna på plats.

[Artikeln från Hela Gotland finns inte längre tillgänglig]

Dela
× -