Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarks vindkraftsprojekt är beläget i Österbotten i Kristinestad, ungefär 4 kilometer öster om stadens centrum.

Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014. I MBK-förfarandet undersöktes två projektalternativ som omfattade 55 och 53 vindkraftverk med en total höjd på 215 meter. De inspekterade vindkraftverken hade en effekt på 2–5 MW, vilket innebär att den totala effekten var 106-275 MW.

Planeringen av projektet har fortgått 2018. Efter att MKB-förfarandet fullföljdes har många tillverkare lanserat nya vindkraftverksmodeller med högre navhöjd och större rotor på marknaden och det uppskattas att kraftverken kommer att fortsätta växa under de närmaste åren. Sålunda har planerna gällande vindkraftsprojektet i Dagsmark uppdaterats utgående från en uppskattning av vilka kraftverksdimensioner som finns tillgängliga vid tidpunkten för byggarbetena och en bedömning av deras lämplighet för området i Dagsmark.

Licenseringen i anslutning till projektet har fortgått genom granskning av en placering av vindkraftverk med en total höjd på maximalt 300 meter på området. Om högre vindkraftverk ska utnyttjas uppgår antalet kraftverk som kan placeras i området till högst 24 st. NMT-centralen i Södra Österbotten har i september 2018 beslutat att det till följd av ändringarna i projektplanen ska genomföras ett nytt MKB-förfarande.

Share
× -