Granberg vindkraftspark

Granberg

Granberg ligger väster om Rämmasjön i Älvdalens kommun i Dalarnas län. Berget har en högsta punkt om 641 m ö h och marken ägs av Älvdalens Besparingsskog och Bergvik Skog. Närmaste bebyggelse ligger vid Bossel-Anderskitt ca 2 km öster om Granberg. Omkring berget finns även bebyggelse vid Hållberg ca 2,5 km söderut, Rämma ca 3,5 km österut och Okbodarna ca 3,5 km norrut. Närmaste större ort är Älvdalen, som ligger knappt en mil öster om Granberg.

Kommun:
Älvdalen
Antal vindkraftverk:
5 Vestas V90
Totalhöjd (m):
125
Effekt per verk/hela parken (MW):
2/10
Beräknad årsproduktion:
26 GWh
Driftstart:
2011
Ägare:
Granberget Vind AB

Map

Click on the map to view a larger version

Images view all

Share
× -