projekt

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy och OX2 har avtalat om samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av vindkraftsprojektet i Halsua.

Vindkraftsprojektet i Halsua består av två projektområden, det vill säga områdena Kannisto och Honkakangas. Projektområdena ligger cirka 10-15 kilometer öster om Halsua centrum.

Projektplanen har uppdaterats för att beakta tillgängliga vindkraftverk vid den tidpunkt då projektet genomförs. Projektets delgeneralplan och MKB-förfarandet pågår som bäst och vårt mål är att projektets licensieringsprocesser ska vara klara under 2020.

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -