projekt

Holmsund

Driftstart: 1998
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Kvarkenvinden 1 kooperativ förening.

Share
× -