Maevaara etapp 2

Tillstånd har erhållits för en vindkraftsanläggning om 36 vindkraftverk vid Maevaara som ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam markägare inom etableringsområdet.

Anläggningen uppförs i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 omfattar 10 vindkraftverk.

Etapp 2 har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners som kommer sälja elen till Google. Byggnation av vägar och fundament startade i juni 2015.

Kommun:
Pajala och Övertorneå
Antal vindkraftverk etapp 2:
10 Vestas V126
Max totalhöjd (m):
180
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,3/33

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -