projekt

Paljakoberget

Driftstart: 2008
Projektet är färdigställt och drifttaget av Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Share
× -