projekt

Ponsivuori

Vindkraftsprojektet Ponsivuori är beläget i södra delen av staden Kurikka som hör till landskapet Österbotten. De samhällen som ligger närmast projektområdet är Kurikka, ca 13 kilometer mot nordväst, Jalasjärvi ca 12 km mot öst och Kauhajoki ca 17 km mot sydväst.

Det har planerats att maximalt nio vindkraftverk kommer att byggas i vindparken och den totala effekten kommer att uppgå till högst 30 MW.

Projektet förutsätter inte ett MKB-förfarande. Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och bygglov för nio vindkraftverk med en helhetshöjd på högst 215 meter. Materialet i delgeneralplanen finns tillgängligt på Kurikka stads webbplats.

Det planeras att vindparken ansluts till elnätet med jordkablar och två elstationer i Marttilanmäki och i Väisälänmäki.

Vad sker härnäst?
Planeringen av vindparksprojektet går mot sitt slut. Enligt planen kommer byggarbetena att inledas hösten 2018 och vindkraftverken att tas i kommersiellt bruk före början av 2020.

Antal vindkraftverk:
Max 9
Totalhöjd:
max 215 m
Förväntad produktion:
ca 100 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -