Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.

Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW.

Kraftverksprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna kommer byggarbetena att utföras samtidigt och elöverföringen kommer att dras till samma anslutningspunkt.

Vad händer härnäst?
Projektet är under byggnation. Byggarbetena inleds hösten 2018, och vindkraftverken kommer att tas i kommersiellt bruk kv 1 2020

Kommun:
Malax
Antal vindkraftverk:
5
Totalhöjd (m):
200
Förväntad årsproduktion (GWh):
70-80

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -