projekt

Verhonkulma

Vindkraftsprojektet Verhonkulma är beläget i S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland. Platsen för den planerade vindparken är främst skogsbruksområde.

Projektet förutsätter inte ett MKB-förfarande. Det finns en lagakraftvunnen delgeneralplan för projektet och bygglov för nio vindkraftverk med en totalhöjd på högst 215 meter. Materialet i delgeneralplanen finns att läsa på S:t Mårtens kommuns webbplats: http://www.marttila.fi/asuminen/kaavoitus/tuulivoimaosayleiskaava/

Vad sker härnäst?
Byggnation av sex vindkraftverk påbörjades hösten 2018, och vindkraftverken planeras tas i kommersiellt bruk i början av 2020.

Kommun:
Marttila och Koski
Antal vindkraftverk:
max 6
Maxhöjd (m):
ca 215 m
Beräknad årsproduktion (GWh):
ca 80-90

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -