Ersättning för elcertifikat

2014-11-24

Bara ca 20 procent av solcellsägarna i Sverige får ersättning från den så kallade elcertifikatsystemet. Att så få ansöker om stöd beror på den krångliga administrationen. OX2 erbjuder nu hushåll och företag att hantera och få ersättning från elcertifikatsystemet. Det innebär att man får mer betalt för den el man producerar med solceller och att investeringen blir mer lönsam.

För att få elcertifikat behöver man både ansöka till Energimyndigheten om godkännande och till Svenska Kraftnät om ett konto för hantering av elcertifikaten. OX2 erbjuder nu småskaliga elproducenter att administrera ansökan om elcertifikat och att sedan köpa upp dessa.

Under första halvåret 2014 var genomsnittspriset 179 kr per elcertifikat, vilket motsvarar 17,9 öre/kWh. OX2 betalar marknadspriset, minus tio kronor per certifikat för att täcka hanteringskostnader. Till detta kan eventuella avgifter från Svenska Kraftnät tillkomma.

Elcertifikat ges för den uppmätta elproduktionen, normalt den el som man inte använder själv utan som matas ut på elnätet.

OX2 erbjuder också våra kunder att köpa upp överskottselen.

Läs mer om det här.

Dela
× -