EU behöver ambitiösa energi- och klimatmål

2014-02-12

I ett öppet brev uppmanar idag 20 representanter från näringsliv och civil-samhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klimatpaket för 2030.

Den 22 mars träffas EU:s regeringschefer för att ta ställning till vilka mål som det nya energi- och klimatpaketet för 2030 ska omfatta. Sveriges position i frågan är än så länge oklar. Undertecknarna uppmanar i brevet Fredrik Reinfeldt att driva en linje som respekterar majoriteten av de svenska EU-parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50%      utsläppsminskningar
  • minst 40%      förnybar energi med nationella bindande mål
  • minst 40%      energieffektivisering

Brevundertecknarna menar att det endast är tre bindande och tillräckligt ambitiösa mål som gör det möjligt för EU att nå sitt långsiktiga mål till 2050. Samtidigt visar bland annat Kommissionens egen konsekvensanalys att tre mål har de mest positiva sammantagna effekterna för såväl klimatet som EUs konkurrenskraft, sysselsättning och leveranssäkerhet.

Läs brevet här

Brevet har undertecknats av:
Peter Nygren, Arise
Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen
Birgitta Govén, EnergiRådgivarna
Joakim Karlsson, Envac
Per Witalisson, Eolus
Pontus Löfstrand, EWT
Johan Falk, Föräldravrålet
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Omid Ashrafi, Newsec
Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel
Anna Borgeryd, Polarbröd
Johline Lindholm, PUSH Sverige
Göran Bryntse, SERO
Peter Zachrisson, Stena Renewable
Lars Andrén, Svensk Solenergi
Johanna Olesen, Svensk Vindkraftförening
Mats Fagerström, Telge Energi
Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas
Maria Röske, Wpd
Håkan Wirtén, WWF

 

 

 

Dela
× -