Asunto-oikeusyhdistys Toppsockretin puheenjohtajan Thomas Bäcklinin haastattelu

Asunto-oikeusyhdistys Toppsockretin puheenjohtaja Thomas Bäcklin kertoo, että syy tuulivoimaosuuksien ostoon oli halu laskea sähkökustannuksia, mutta ympäristöpanostuksella oli myös tärkeä merkitys. ”Ympäristömerkityn sähkön kautta jaetaan nykyinen sähkö vain uudelleen. Osakkuuksien avulla tuemme aktiivisesti tuulivoiman laajentamista”.

Osakkuuksien määrä: 112 kpl
CO2-säästö: lähes 90 tonnia vuodessa
Taloudellinen säästö: keskimäärin 38 prosenttia (ks. alla olevaa kaaviota)
BRF: Asunto-oikeusyhdistys Toppsockret koostuu 143 asunnosta Farstassa, Tukholmassa

Mikä sai teidät ostamaan osakkuuksia?

Ostimme osakkuuksia ennen kaikkea kahdesta syystä. Sähkönhinta oli ensinnäkin noussut pidemmän aikaa, ja me tutkimme eri vaihtoehtoja sähkökustannustemme pudottamiseksi. Tuulivoimaosakkuuksien avulla saimme sekä alhaisen että vakaan sähkönhinnan pitkäksi aikaa. Toisekseen olimme sitä mieltä, että ympäristönäkökannalta oli parempi ostaa tuulivoimaosakkuuksia kuin tavallisen sähköntoimittajan ympäristömerkittyä sähköä. Ympäristömerkitty sähkö ei tue uusiutuvan sähkön rakentamista, vaan jakaa vain olemassa olevaa sähköä. Osakkuuksien avulla tuemme aktiivisesti tuulivoiman laajentumista.

Onko osakkuuksien osto vaikuttanut ympäristöajatteluunne jollakin tapaa ja siinä tapauksessa miten?

Ehdottomasti! Viestiessämme olevamme ympäristöystävällisiä sanojen takana on paljon suurempi paino sen johdosta, että olemme tosiasiassa tehneet suuren investoinnin. Viestiessämme

toppsockret

osakkuuksista sisäisesti yhdistyksen jäsenille ja ulkoisesti HSB:lle ja muille asunto-oikeusyhdistyksille, kysymys on herättänyt suhteellisen suurta kiinnostusta. Katamme 85 prosenttia koko kiinteistösähköstä, johon teidän suosituksienne mukaan lasketaan myös pesutuvat ja moottorinlämmittimet. Tehostimme myös aika paljon sähköntarvetta, ennen kuin ostimme osakkuuksia, mutta myös sen jälkeen. Kauppa on myös merkinnyt, että ajattelemme enemmän jokaista kilowattia ja mietimme miten pystyisimme tehostamaan enemmän jokaisessa yksittäisessä kunnossapitohankkeessa.

Suosittelisitteko muille asunto-oikeusyhdistyksille osakkuuksien ostoa?

Epäröimättä! Siinä yhteydessä pitää myös ensin laskea tarvittava määrä ja tehdä mahdollisimman paljon energiatehostuksen puolesta.

Jaa
× -