Louise Hoffstenin haastattelu

Suosittu laulaja Louise Hoffsten ja hänen miehensä, näyttelijä Dan Bratt ostivat vuonna 2012 yhteensä 22 tuulivoimaosakkuutta. ”Tunsimme vaistomaisesti, että tuulivoimaosakkuudet ovat tulevaisuutta.”

Osuuksien määrä: 22 kpl
CO2-säästö: lähes 17,6 tonnia vuodessa.

Mikä sai teidät ostamaan tuulivoimaosakkuuksia?
Kaikki sai alkunsa siitä, kun eräs sukulaisemme kiinnitti huomiomme siihen, että voisimme tuottaa omaa sähköä ja vähentää sähkökustannuksia ostamalla osakkuuksia. Muutaman tosikylmän talven jälkeen, jolloin sähkölaskut hipoivat pilviä, osakkuus tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Se ei ole hyvä vain meidän taloudelliselle tilanteellemme vaan myös ympäristölle. Tunsimme vaistomaisesti, että tuulivoimaosakkuudet ovat tulevaisuutta.

Millaisia kokemuksia teillä on osakkuuden omistamisesta?
Olemme lukeneet tuulivoimasta ja osuuskuntaan kuulumisen eduista. Se miellytti meitä taloudellisesti, ja tiesimme sen tukevan ympäristöparannuksia. Kävimme jopa OX2:n Tukholman konttorissa keskustelemassa tuulivoimaosakkuuksista ja saimme hyvän kuvan yrityksestä. Kun lähdimme konttorista, tunsimme, että ratkaisumme on tärkeää lastemme tulevaisuudelle.

Miltä tuntuu kuulua tuulivoimaosuuskuntaan?
Tunnemme, että meillä on valta sähkönkulutuksestamme. Olemme saaneet mahdollisuuden ottaa vastuun

tulevaisuudestamme. Investoimamme rahat eivät katoa, ne ovat aina tallella. Olemme hyvin iloisia siitä, että olemme mukana. Uskomme tähän.

Onko osakkuuksien osto vaikuttanut jollakin tapaa ympäristötietoisuuteenne?
Olimme molemmat ympäristötietoisia jo aiemmin. Tuulivoimaosakkuus on vain osa sitä. Se antaa meille mahdollisuuden vielä askeleeseen eteenpäin. Tuntuu siltä, että teemme jotakin konkreettista itsemme ja ympäristön puolesta.

Suosittelisitteko muita ostamaan tuulivoimaosakkuuksia?
Ehdottomasti. Se on toistaiseksi uutta meille, mutta olen jo kertonut tuulivoimaosakkuuksista joillekin ystäville, jotka kiinnostuivat kovasti. Meillä on kaikilla vastuu tulivoimaosakkuuksia koskevasta tiedonlevityksestä; mitä useampi omistaa osakkuuksia, sitä useampia tuulivoimaloita rakennamme yhdessä.

Jaa
× -