Uusiutuva energia – tänään ja huomenna

OX2 edistää kestävän energian sektoriin siirtymistä kehittämällä, rakentamalla, rahoittamalla ja ylläpitämällä pääosin tuulivoimalaitoksia. Toiminta käsittää kuitenkin useampia uusiutuvia energialähteitä.

Tuulivoiman tuotanto Ruotsissa on miltei kolminkertaistunut vuodesta 2009. Vuoden 2012 aikana yksinomaan Ruotsissa asennettiin 846 MW tuulivoimaa, mikä vastaa n. 1 miljardin investointikustannuksia. Ruotsi on Euroopassa seitsemännellä sijalla, jos tarkastellaan vuoden 2012 jälkeen asennettua tuulivoimaa. Uusien tavoitteiden mukaan pitää asennetun tuulivoiman kokonaistehon yltää 2 000 MW vuonna 2020.

Nykyinen pääasiallinen toiminta keskittyy maalle rakennettavaan laajamittaiseen tuulivoimaan sen johdosta, että alhainen tuotantokustannus yhdessä suuren volyymipotentiaalin kanssa luo meille ja investoijillemme välttämättömät edellytykset. OX2 on tänään huomattavan osan Pohjolassa maalle rakennetun laajamittaisen tuulivoiman takana.

Uudet hankealueet
Rinnakkain tuulivoiman kanssa OX2 toimii myös muiden uusiutuvien teknologioiden parissa ja hakee jatkuvasti pitkällä tähtäimellä kestävää energiasektoria tukevia hankkeita ja liiketoimintaa. Se koskee muun muassa offshore-tuulivoimaa, aurinko-, bio- ja geoenergiaa.

Offshore-tuulivoima
Rinnakkain tuulivoiman kanssa OX2 toimii myös muiden uusiutuvien teknologioiden parissa ja hakee jatkuvasti pitkällä tähtäimellä kestävää energiasektoria tukevia hankkeita ja liiketoimintaa. Se koskee muun muassa offshore-tuulivoimaa, aurinko-, bio- ja geoenergiaa.

OX2 rakensi vuonna 1997 Ruotsin ensimmäisen offshore-tuulipuiston, joka käsitti viisi 550 kW tuulivoimalaa Bockstigenillä, Gotlannissa. Offshore-tuulivoima on eräs voimalähteistä, joiden ennustetaan kasvavan eniten sen tekniikan ja taloudellisuuden kehittymisen myötä. Ulkomailla on jo käytössä 5-6 MW turbiineja, ja uudet rakennelmat saattavat lähiaikoina tulla houkutteleviksi.

Se koskee varsinkin alueita, joilla maaperälle rakentaminen on rajoittunutta kuten esimerkiksi Isossa-Britanniassa, missä maapinta-ala on rajoittunut mutta väestömäärä suuri.

Aurinkoenergia
OX2 toimii siten, että mahdollisimman monet saavuttaisivat uusiutuvan energian omavaraisuuden. Aurinkoenergia on sen johdosta eräs mielenkiintoisimmista alueista, joka tuulivoiman jälkeen on kasvanut tärkeäksi voimanlähteeksi koko maailmassa ja varsinkin Saksassa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Itävallassa. Aurinkoenergian tuotantokustannukset ovat viimeisten kahden vuoden aikana vähentyneet huomattavasti, vaikka niillä toistaiseksi on matkaa jäljellä päästäkseen tuulivoiman alhaisempiin ja houkuttelevampiin tasoihin.

Bioenergia
Bioenergiaa tuotetaan metsästä, viljellyistä polttoaineista, turpeesta ja jätteistä saatavista biopolttoaineista. OX2 työskentelee aktiivisesti löytääkseen mielenkiintoisia fossiilipolttoaineet korvaavia hankkeita. OX2:n tavoitteena on tulla bioenergia-alan liikekumppaniksi ja hankesuunnittelijaksi tuulivoiman rakentamisesta saadun osaamisen ja kokemusten sekä bioenergian kärkiosaamisen avulla.  Kasvun odotetaan lisääntyvän jatkuvasti varsinkin kuljetusalalla, jolla miltei koko haaste on yhä edessä samalla, kun uusiin mahdollisuuksiin johtava uusi tekniikka kehittyy.

Geoenergia
Geoenergia uusiutuvana voimanlähteenä kaupallistui aikaisin Ruotsissa. Ruotsissa on nykyisin per capita eniten geoenergialaitteistoja maailmassa, ja kehityksen arvioidaan jatkavan kasvuaan. Kehitys on kulkenut lämmön ja viilennysenergian laajamittaisempaan varastointiin. Enstar AB on osa OX2-ryhmää, ja sillä on yli 30 vuoden kokemus alalta, jolla kohdennetaan yhä suurempiin ja monimutkaisempiin laitoksiin.

Jaa
× -