OX2 allekirjoitti 148 MW:n tuulivoiman hankinta-sopimuksen Aquila Capitalin ja Googlen kanssa

2016-10-18

Aquila Capital, joka on yksi Euroopan johtavista yksityisiä vaihtoehtorahastoja hallinnoivista yrityksistä, on allekirjoittanut OX2:n kanssa hankinta-sopimuksen, jonka mukaan OX2 rakentaa Pohjois-Ruotsiin 41 tuulivoimalan tuulipuiston avaimet käteen periaatteella. Sijoitus turvataan Googlen kanssa allekirjoitetulla PPA-sopimuksella, jolla Google sitoutuu ostamaan tuulipuiston tuottaman sähkön.

Tuulipuisto rakennetaan Lehtirovaan, joka sijaitsee Jällivaaran ja Pajalan kuntien rajalla Norrbottenin läänissä. Tuulipuiston arvioitu keskituotanto on 490 GWh/vuosi, eli siitä tulee yksi Pohjoismaiden suurimmista tuulipuistoista.

”Olemme toimineet Skandinaviassa menestyksekkäästi jo useiden vuosien ajan. Tämä tuulipuisto on huomionarvoinen monessakin mielessä: sen koko, alueen voimakkaat ja vakaat tuuliolot huomioiva tuulivoimaloiden tekninen sijoittelu sekä koko asetelma, jossa myyjänä toimii kokenut tuulivoiman kehittäjä ja kokonais­toimittaja OX2 ja ostajana Google, joka on sitoutunut ostamaan määritellyn määrän sähköä. Kun tähän asetelmaan vielä yhdistetään teknisesti vahva hanke, luodaan ihanteelliset lähtökohdat sille, että voimme syventää asemaamme uusiutuvan energian arvoketjussa ja lähteä jatkossa hankkeisiin mukaan varhaisemmassa vaiheessa”, Aquila Capitalin infrastruktuuritiimin päällikkö Susanne Wermter toteaa.

”Iloitsemme siitä, että olemme solmineet hyvät liikesuhteet Aquilan kanssa ja syventäneet yhteistyötämme Googlen kanssa. Se, että olemme nyt tämän hankkeen rakennustöiden käynnistämisvaiheessa, on jälleen yksi osoitus OX2:n huippu­osaamisesta ja fokuksesta, eli tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta optimoinnista ja kyvystämme toimittaa suuria kokonaisurakoita”, OX2 Windin tj. Paul Stormoen sanoo.

”Google on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2007 ja tavoitteenamme on, että kaikki toiminnassamme tarvittava energia saadaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta sähköstä. Tämä on Googlen toistaiseksi seitsemäs tuulivoimasopimus ja se vahvistaa asemaamme yhtenä maailman suurimmista uusiutuvaa sähköä ostavista yrityksistä”, Googlen infrastruktuurista vastaava johtaja Francois Sterin sanoo.

Rakennustyöt toteutetaan OX2:n kokonaisurakkana, ja yhtiö arvioi, että käyttövalmiit tuulivoimalat ovat valmiina luovutettaviksi Aquila Capitalille joulukuussa 2018.Sen jälkeen OX2 huolehtii tuulipuiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista pitkällä sopimuksella.

Turbiinityypiksi on valittu Vestas V126-3.6 MW, jonka kokonaiskorkeus on 184 m.

Lisätietoja antavat:
Paul Stormoen, toimitusjohtaja OX2 Wind, puh.: +46 (0)70-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Julia Omeed, Aquila Capital, Manager Corporate Communications, puh.: +49 40 87 50 50 125
julia.omeed@aquila-capital.com

Lue lisää Lehtirova tuulipuisto (ruotsiksi)

Jaa
× -