OX2 Glötesvålen

Energiamme ei lopu milloinkaan

OX2 kehittää, rakentaa, rahoitaa ja hallinnoi uusiutuvan energian tuotantolaitoksia Pohjoismaissa. Toimimme sataprosenttisesti kestävän ja uusiutuvat energiasektorin puolesta.

OX2 on ottanut vastaan erään aikamme suurimmista haasteista. Kasvattamalla uusiutuvan energian saatavuutta ja tuottamalla samalla voittoja sekä ympäristölle että investoijille, ajamme kehitystä jatkuvasti kohti yhteistä tavoitetta – kestävää tulevaisuutta.

Uusien sähköntuotantomenetelmien tarve ei ole milloinkaan ollut suurempi maailmassa, ja kysyntä kasvaa jatkuvasti. Suuri osa nykyisistä voimaloista vanhentuu, ja ne on uusittava. Kokonaiskuvaa monimutkaistaa lisää se, että hiili ja öljy hallitsevat maapallon yhteistä energiatuotantoa aiheuttaen merkittävän osan globaaleista hiilidioksidipäästöistä.

Visiomme on kestävä
Uusiutuva energia ei ole vain ympäristökysymys. Uusiutuvan sähkön tuotantokustannukset ovat monissa tapauksissa myös taloudellisesti muita voimalähteitä edullisemmat. Visiomme on sataprosenttisesti kestävä ja uusiutuva energiasektori, joka on puhdistettu fossiilivaihtoehtojen tai ydinvoiman tuomista riskeistä ja kielteisistä ympäristövaikutuksista.

Ja mitä suuremassa määrin todellinen
Vain harvoilla on OX2:n osaamista, kokemusta ja yrittäjähenkeä vastaavat taidot vision toteuttamiseksi. Huolehdimme toiminnassamme jokaisesta tuulivoiman rakentamiseen sisältyvästä portaasta aina tuotekehityksestä, rahoituksesta ja myynnistä rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Meillä on sen lisäksi eräs laajimmista ohjelmista Pohjolan parhaiden tuulivoimahankkeiden kehittämiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja päättäjien, maanomistajien, kuntien, muiden teollisten kehittäjien sekä investoijien ja sähköntuottajien kanssa.

Kasvava salkku
OX2 on huomattavan osan Pohjolassa rakennetun laajamittaisen tuulivoiman takana, ja salkkumme kasvaa nopeasti uusista hankkeista. Haemme sen lisäksi jatkuvasti uusia kestäviä energialähteitä esimerkiksi bio-, geo- ja aurinkoenergian aloilla. Kokonaisvaltainen tavoitteemme on aina sama: kestävään tulevaisuuteen siirtyminen OX2:n kehitysvoiman avulla.

OX2 lyhyesti

  • Yli 17 miljardia Ruotsin kruunua (n. 1,8 miljardia euroa) on investoitu OX2 kehittämiin ja rakentamiin tuulivoimalaitoksiin
  • Suunnitellut tuulivoimaa lähes 1 200 MW:n edestä (luvitetut hankkeet)
  • Seuloo jatkuvasti uusia tuulivoimahankkeita Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja kehittää läheistä yhteistyötä paikallisten hankekehittäjien kanssa
  • Ylläpitää ja kehittää yhtä Ruotsin suurimmista biokaasulaitoksista Helsingborgin lähettyvillä, jonka tuotanto on n. 80 GWh biokaasua vuodessa
  • Kehittää liiketoimintaratkaisuja usean uusiutuvat energialähteen saralla
  • Sopimukset teknisestä- ja kaupallisesta hallinnoinnista koskien 239 käyttöönotettua tuulivoimalaa, yhteensä 24 tuulivoimapuistossa, joiden vuosittainen tuotanto on 1,2 TWh
  • Noin 100 työntekijää Ruotsissa ja Suomessa, päätoimisto sijaitsee Tukholmassa

Asiakkaat ja kumppanit

OX2:n tuulivoimalaitokset houkuttelevat investointipääomaa monelta eri sektorilta.

Enemmistö hankkeistamme on toteutettu yhdessä rahoituslaitosten kuten esim. Allianzen, Proventusin, FAM Wallenbergstiftelsenin, Folksamin ja Stenan kanssa tai suurten sähkönkuluttajien kuten IKEA:n, Googlen, Polarbrödin, ruotsalaisten kiinteistöyhtiöiden ja kuntien kanssa.

OX2:n asiakkaisiin kuuluu myös teollisia toimijoita kuten Skanska, Jämtkraft ja Vattenfall.

OX2 ylläpitää myös Ruotsin suurinta tuulivoimaosuuskuntaa nimeltään Solivind El Ekonomisk Förening, jolla on n. 4 000.

Ralph Seraphim, Goodyields Capital som köpt åtta vindkraftverk av OX2.

Ralph Seraphim, Managing Partner, Goodyields Capital. Kuva: Goodyields Capital.

»Tuulivoimaan tehdyt investoinnit tuottavat ennakoitavaa kassavirtaa pitkällä aikavälillä.«
Lue REIF-rahasto sijoittaa vain kannattaviin tuuli- ja aurinkoenergiakohteisiin

Jaa
× -