Taloudellista ja kestävää

OX2 voi edistää ympäristöä parhaiten kehittämällä liiketoimintaa.

Eräänä Pohjolan uusiutuvan energian eturivin tuottajista johdamme kestävään tulevaisuuteen tähtäävää siirtymistä kehittämällä asiakkaillemme ja investoijillemme kannattavia hankkeita. Tähän mennessä yrityksemme hankkeisiin on investoitu yli 12 miljardia SEK (n. 1,2 miljardia euroa).

Näkemyksemme kestävyydestä
Tavoitteenamme on johtaa ympäristötyötä sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Kestävyys on johtotähtemme niin suurissa kuin pienissäkin kysymyksissä.

OX2 on ollut sertifioitu globaalin ISO 14001 -standardin mukaan vuoden 2012 alusta lähtien. Sen mukaan OX2 arvioi järjestelmällisesti merkittäviä ympäristötekijöitä ja työskentelee selkeiden ja todennettavien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristölinjauksemme tiivistyvät lyhyesti kolmeen avainsanaan:

Kokonaisnäkemys – tuulimittauksesta rakentamiseen ja ylläpitoon on tärkeää yrityksellemme koko arvoketjumme kannalta. Se merkitsee monia eri vaiheita ja päätöksiä. Monet eri toimijat osallistuvat työhön, ja yhteydet alihankkijoihin sekä heille asetetut vaatimukset ovat sen johdosta ensiarvoisen tärkeitä. Olemme tyytyväisiä vasta, kun jokainen lenkki on optimoitu ympäristön näkökulmasta.

Läpinäkyvyys – tarkoittaa, että asiakkaillamme ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus valvoa prosessejamme. Vaadimme sen johdosta myös vastaavaa läpinäkyvyyttä alihankkijoiltamme. Haluamme ajatella, toimia ja ratkoa ongelmia avoimesti.

Itsearviointi – OX2 ei noudata vain Ruotsin ja Suomen ympäristölainsäädäntöä. Teemme myös monia omia aloitteita ympäristöön kohdistuvien vaikutteiden vähentämiseksi etenkin panostamalla aikaa ja voimia hankkeittemme arviointeihin ja jatkuviin parannuksiin. Käytämme sen jälkeen niistä saatuja kokemuksia tulevissa hankkeissa valaistaksemme koko alaa kiinnostavia ongelmia.

Kestävyyden ja ympäristön vaatimat tavoitteet

OX2 asettaa kolme kokonaisvaltaista ympäristötavoitetta:

  • Uusiutuvan energian osan lisääminen pohjoismaisessa sähköntuotannossa
  • Mahdollisimman vähäinen puuttuminen luontoon
  • Alihankkijoihin vaikuttaminen ympäristöturvattujen tuotteiden ja materiaalien käyttämiseksi.
Jaa
× -