Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarkin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa, noin neljä kilometriä kaupungin keskustasta itään.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2014. YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta hankevaihtoehtoa, jotka käsittivät 55 ja 53 enimmäiskorkeudeltaan 215 metrin tuulivoimalaa. Tarkastellut tuulivoimalat olivat teholtaan 2-5 MW, eli hankkeen kokonaisteho oli 106-275 MW.


Hankkeen suunnittelua on jatkettu vuonna 2018. Usealta tuulivoimaloiden laitevalmistajalta on tullut YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen markkinoille uusia, korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja tuulivoimaloiden koon arvioidaan kasvavan edelleen lähivuosina. Näin ollen Dagsmarkin tuulivoimahanketta koskevia suunnitelmia on päivitetty perustuen arvioon hankkeen rakentamisajankohtana käytettävissä oleviin voimaloiden dimensioihin ja niiden soveltuvuuteen Dagsmarkin alueelle.


Hankkeen lupamenettelyä on jatkettu tarkastuksilla, jotka perustuvat siihen, että alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Jos päädytään näin korkeisiin tuulivoimaloihin, niitä saa rakentaa alueelle enintään 24 kappaletta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päätti syyskuussa 2018, että hankesuunnitelmiin tehdyt muutokset edellyttävät myös uuden YVA-selvityksen tekemistä.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarkin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa, noin neljä kilometriä kaupungin keskustasta itään.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2014. YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta hankevaihtoehtoa, jotka käsittivät 55 ja 53 enimmäiskorkeudeltaan 215 metrin tuulivoimalaa. Tarkastellut tuulivoimalat olivat teholtaan 2-5 MW, eli hankkeen kokonaisteho oli 106-275 MW.


Hankkeen suunnittelua on jatkettu vuonna 2018. Usealta tuulivoimaloiden laitevalmistajalta on tullut YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen markkinoille uusia, korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja tuulivoimaloiden koon arvioidaan kasvavan edelleen lähivuosina. Näin ollen Dagsmarkin tuulivoimahanketta koskevia suunnitelmia on päivitetty perustuen arvioon hankkeen rakentamisajankohtana käytettävissä oleviin voimaloiden dimensioihin ja niiden soveltuvuuteen Dagsmarkin alueelle.


Hankkeen lupamenettelyä on jatkettu tarkastuksilla, jotka perustuvat siihen, että alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Jos päädytään näin korkeisiin tuulivoimaloihin, niitä saa rakentaa alueelle enintään 24 kappaletta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päätti syyskuussa 2018, että hankesuunnitelmiin tehdyt muutokset edellyttävät myös uuden YVA-selvityksen tekemistä.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Kristinestad
Tuulivoimaloiden määrä: 24
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 300 m
Arvioitu vuosituotanto: 600-750 GWh