Halsua

Halsuan tuulivoima Oy ja OX2 ovat sopineet yhteistyöstä Halsuan tuulivoimahankkeen jatkokehityksen osalta.


Halsuan tuulivoimahanke koostuu kahdesta hankealueesta, jotka ovat Kanniston ja Honkakankaan alueet. Hankealueet sijaitsevat noin 10-15 kilometriä Halsuan keskustasta itään.


Hankkeen hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan arviota hankkeen rakentamisajankohtana käytössä olevista tuulivoimaloista. Hankkeen osayleissuunnitelmaa ja YVA-selvitystä tehdään parhaillaan ja tavoitteena on saada hankkeen lupa-asiat kuntoon vuoden 2020 aikana.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy ja OX2 ovat sopineet yhteistyöstä Halsuan tuulivoimahankkeen jatkokehityksen osalta.


Halsuan tuulivoimahanke koostuu kahdesta hankealueesta, jotka ovat Kanniston ja Honkakankaan alueet. Hankealueet sijaitsevat noin 10-15 kilometriä Halsuan keskustasta itään.


Hankkeen hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan arviota hankkeen rakentamisajankohtana käytössä olevista tuulivoimaloista. Hankkeen osayleissuunnitelmaa ja YVA-selvitystä tehdään parhaillaan ja tavoitteena on saada hankkeen lupa-asiat kuntoon vuoden 2020 aikana.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Halsua
Tuulivoimaloiden määrä: 64
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 300 m
Arvioitu vuosituotanto: 1000 GWh