Långmossa

Långmossan tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa.


Långmossan hankeeseen rakennetaan seitsemää voimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä. Hankkeen kokonaisteho on 30 MW.


Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustöitä tehdään parhaillaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan liityntäpisteeseen.


Långmossa

Långmossan tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa.


Långmossan hankeeseen rakennetaan seitsemää voimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä. Hankkeen kokonaisteho on 30 MW.


Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustöitä tehdään parhaillaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan liityntäpisteeseen.


Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Malax
Tuulivoimaloiden määrä: 7
Kokonaiskorkeus: 230 m
Arvioitu vuosituotanto: 100 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2020

Projektipäällikkö

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat

Svante Nilsson

+358 40 594 3098 svante.nilsson@ox2.com

Mitä seuraavaksi?

Långmossan tuulivoimapuistohankkeen suunnittelu on loppuvaiheessa ja rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan syksyllä 2018. Tuulivoimalat on suunniteltu otettavan kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alkuun mennessä.