Långmossa

Långmossan tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa.


Långmossan hankeeseen rakennetaan seitsemää voimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä. Hankkeen kokonaisteho on 30 MW.


Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustöitä tehdään parhaillaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan liityntäpisteeseen.


Toiminnassa

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Malax
Tuulivoimaloiden määrä: 7 Nordex N149/4.0-4.5
Kokonaiskorkeus: 230 m
Arvioitu vuosituotanto: 110 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2020

Tuotantopäällikkö

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com