Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään. Tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuosina 2014-2015. YVA-menettelyssä tarkasteltiin 78-100 kokonaiskorkeudeltaan 230 metrin tuulivoimalan rakentamista alueelle.


YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen on markkinoille tullut uusia korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja voimaloiden koon arvioidaan tulevaisuudessa edelleen kasvavan. Koska tekniikan kehitys on mahdollistanut entistä tehokkaammat ja nykyaikaisemmat tuulivoimalat, hankesuunnitelmia päivitettiin vuonna 2018. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden määrä on enintään 57 tuulivoimalaa. Hanke suunnitellaan liitettäväksi sähköverkkoon 400 kV ilmajohdolla, jonka tarkastelu on osa YVA-menettelyä.


Hankkeen uusi YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on käynnistetty tammikuussa 2019 ja täydentäviä selvityksiä tehdään kesän 2019 aikana. Tavoitteena on, että hankkeen osayleiskaava olisi kuntien hyväksymiskäsittelyssä keväällä 2020.


YVA-menettelyssä kuvataan hanke ja arvioidaan sen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettelyyn liittyvä aineisto on nähtävillä ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään. Tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuosina 2014-2015. YVA-menettelyssä tarkasteltiin 78-100 kokonaiskorkeudeltaan 230 metrin tuulivoimalan rakentamista alueelle.


YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen on markkinoille tullut uusia korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja voimaloiden koon arvioidaan tulevaisuudessa edelleen kasvavan. Koska tekniikan kehitys on mahdollistanut entistä tehokkaammat ja nykyaikaisemmat tuulivoimalat, hankesuunnitelmia päivitettiin vuonna 2018. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden määrä on enintään 57 tuulivoimalaa. Hanke suunnitellaan liitettäväksi sähköverkkoon 400 kV ilmajohdolla, jonka tarkastelu on osa YVA-menettelyä.


Hankkeen uusi YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on käynnistetty tammikuussa 2019 ja täydentäviä selvityksiä tehdään kesän 2019 aikana. Tavoitteena on, että hankkeen osayleiskaava olisi kuntien hyväksymiskäsittelyssä keväällä 2020.


YVA-menettelyssä kuvataan hanke ja arvioidaan sen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettelyyn liittyvä aineisto on nähtävillä ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Karijoki ja Isojoki
Tuulivoimaloiden määrä: 57
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 300 m
Arvioitu vuosituotanto: 1600-1800 GWh