Ykspihlaja

Ykspihlajan neljän tuulivoimalan tuulipuisto sijaitsee Kokkolan sataman välittömässä läheisyydessä. Projekti on rakennettu Kokkolan kaupungin ja Bolidenin omistamille maa-alueille. Sähköliityntä on toteutettu maakaapeleilla Kokkolan Energiaverkkojen omistamaan sähköasemaan. Alueen tuuliolot kuuluvat Suomen parhaimpiin ja tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 55 GWh. Tuulipuisto luovutettiin sen valmistumisen jälkeen Aquila Capitalille vuonna 2018. Tuulipuiston luvituksesta ja rakennuttamisesta on vastannut OX2. Nyt OX2 hoitaa tuulipuiston päivittäistä valvontaa sekä operointia.


Ykspihlaja

Ykspihlajan neljän tuulivoimalan tuulipuisto sijaitsee Kokkolan sataman välittömässä läheisyydessä. Projekti on rakennettu Kokkolan kaupungin ja Bolidenin omistamille maa-alueille. Sähköliityntä on toteutettu maakaapeleilla Kokkolan Energiaverkkojen omistamaan sähköasemaan. Alueen tuuliolot kuuluvat Suomen parhaimpiin ja tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 55 GWh. Tuulipuisto luovutettiin sen valmistumisen jälkeen Aquila Capitalille vuonna 2018. Tuulipuiston luvituksesta ja rakennuttamisesta on vastannut OX2. Nyt OX2 hoitaa tuulipuiston päivittäistä valvontaa sekä operointia.


Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Kokkola/Karleby
Tuulivoimaloiden määrä: 4
Kokonaiskorkeus: 200 m
Arvioitu vuosituotanto: 55 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2018
Omistaja: Aquila Capital
Voimalatoimittaja: Nordex

Tuotantopäällikkö

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com