projekt

Hunflen

Driftstart: 2005
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Jaa
× -