Ajos

Ajoksen tuulivoimapuisto sijaitsee Kemin Ajoksen sataman edustalla. Tällä hetkellä Ajoksessa OX2:lla on 10 kappaletta teholtaan kolmen megawatin tuulivoimalaa, joista kahdeksan sijaitsee keinosaarilla ja kaksi maalla. Keinosaarten koko on noin 30×50 m ja veden syvyys saarten ympärillä on noin 3-8 metriä. Voimalat tullaan korvaamaa uusilla nykyaikaisilla suoravetoisilla voimaloilla vuosien 2016-2017 aikana sekä maalle tullaan rakentamaan kolme tuulivoimalaa uusille rakennuspaikoille. Voimaloiden uusimisen yhteydessä myös merikaapeli korvataan uudella ja sähköasemaa laajennetaan.

Maalle rakettavien 5 tuulivoimalan teho on 3,2 MW ja roottorin halkaisija 113m. Aallonmurtajalle ja keinosaarille rakennettavien voimaloiden teho on 3,3 MW ja roottorin halkaisija 130 m. Uusille paikoille rakennettavat kolme voimalaa pystytetään loppukesällä 2016 ja loput kymmenen kesällä 2017.

Hankkeen laskennallinen tuotanto on 160 GWh/vuosi, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosittaista käyttösähkön kulutusta (5 000 kWh/vuosi).

Tuulivoimaloiden määrä(kpl):
13
Tuulivoimaloiden teho (MW):
5 x 3,2 + 8 x 3,3 = 42,4
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus (m):
noin 150
Odotettu tuotanto (GWh vuodessa):
noin 160

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -