OX2 Brännliden

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 128 MW.

Projektet löper på enligt plan. Trots full vinter råder full verksamhet på anläggningssidan med ett 15-tal maskinenheter och markarbetare.

Huvudsakliga arbeten på Brännliden är för närvarande

  • Sprängning för fundament- och vägar.
  • Urgrävning för nya- och befintliga vägar.
  • Urgrävning för kranplatser.
  • Schaktning samt kabelförläggning för grid nät- och exportkabel till Aldermyrberget.

Pågående/kommande arbeten In-Out-Station 130 KV Aldermyrberget:

  • Grundläggning för fundament, ställverksbyggnad, transformator.
  • Stålarbeten ställverksbyggnad

Under mars 2019 kommer krossnings- och sorteringsverk att etableras för den interna materialhanteringen. I dagsläget arbetar anläggningsentreprenör Mobjer för en lösning med mobil betongstation på Brännliden för tillverkning av betong till fundamenten, vilket givetvis är positivt ur bl.a.  miljö- och transportsynpunkt. Under april månad kommer grundläggning- och formsättning för fundament att påbörjas och beräknas pågå in i juni månad. Gjutning av fundament planeras starta i mitten av juni. Så snart tjälen släppt kommer den återstående delen av exportkabelns sträckning till Aldermyrberget samt interna elnätet nätet 36KV att färdigställas. Denna del av sträckningen medför passager under väg, vatten och järnväg. Vilka kommer att passeras med styrd borrning under dessa hinder.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Skellefteå
Antal vindkraftverk:
10
Max totalhöjd (m):
220
Förväntad årsproduktion (GWh):
158

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -