projekt

Dagsmark-Lappfjärd

Dagsmarkin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa, noin neljä kilometriä kaupungin keskustasta itään.

Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2014. YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta hankevaihtoehtoa, jotka käsittivät 55 ja 53 enimmäiskorkeudeltaan 215 metrin tuulivoimalaa. Tarkastellut tuulivoimalat olivat teholtaan 2-5 MW, eli hankkeen kokonaisteho oli 106-275 MW.

Hankkeen suunnittelua on jatkettu vuonna 2018. Usealta tuulivoimaloiden laitevalmistajalta on tullut YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen markkinoille uusia, korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja tuulivoimaloiden koon arvioidaan kasvavan edelleen lähivuosina. Näin ollen Dagsmarkin tuulivoimahanketta koskevia suunnitelmia on päivitetty perustuen arvioon hankkeen rakentamisajankohtana käytettävissä oleviin voimaloiden dimensioihin ja niiden soveltuvuuteen Dagsmarkin alueelle.

Hankkeen luvitusta on jatkettu tarkastelemalla kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä korkeiden tuulivoimaloiden sijoittamisella alueelle. Korkeampia tuulivoimaloita hyödynnettäessä alueelle sijoitettavien voimaloiden määrä olisi korkeintaan 24 voimalaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen syyskuussa 2018, että hankesuunnitelman muutosten johdosta hankkeessa tulee toteuttaa YVA-menettely uudestaan.

Tuulivoimaloiden määrä:
Enintään 24 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 300 metriä
Odotettu tuotanto:
600-750 GWh vuodessa

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -