projekt

Degerhamn 4

Driftstart: 2007
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Kalmarsunds Vind ekonomisk förening.

Jaa
× -