projekt

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy ja OX2 ovat sopineet yhteistyöstä Halsuan tuulivoimahankkeen jatkokehityksen osalta.

Halsuan tuulivoimahanke koostuu kahdesta hankealueesta, jotka ovat Kanniston ja Honkakankaan alueet. Hankealueet sijaitsevat noin 10-15 kilometriä Halsuan keskustasta itään.

Hankkeen hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan arviota hankkeen rakentamisajankohtana käytössä olevista tuulivoimaloista. Hankkeen osayleiskaavoitus ja YVA-menettely ovat parhaillaan käynnissä ja tavoitteenamme on saada hankkeen luvitusprosessit valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -