Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse finns i Lenhovda ca 4 km söder samt Åseda och Norrhult-Klavreström ca 5 km norr respektive nordväst om vindkraftsområdet.

Anläggningen är planerad att omfatta högst 26 vindkraftverk med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 200 GWh (200 miljoner kWh) per år.

I dagsläget pågår arbetet med att förbereda projektet för byggnation parallellt med tillståndsprövningen för att kunna ansluta vindkraftparken till elnätet.
Byggnation planeras starta under 2020/2021. Mer information kommer under 2019.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Uppvidinge
Antal vindkraftverk:
26
Max totalhöjd (m):
191
Beräknad årsproduktion (GWh):
200

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -