projekt

Klimpfjäll

Driftstart: 2001
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare. Har senare överlämnats till Vattenfall.

Jaa
× -