projekt

Korkeakangas

Metsähallitus ja OX2 ovat sopineet Karstulan Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeen projektioikeuksien kaupasta. OX2 on ostanut joulukuussa 2018 hankkeen tavoitteenaan rakentaa sinne lupaehtojen mukaiset yhdeksän tuulivoimalaa.

Korkeakankaan tuulivoimapuistoalue sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Karstulan keskustasta. Tuulivoima-alue pysyy valmistumisensa jälkeen edelleen myös pääosin metsätaloustalous- ja virkistyskäytössä.

Korkeakankaan tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho tulee olemaan noin 30 megawattia. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat, joiden mukaisesti tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 230 metriä.

Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä sekä sähköasemasta, jolta sähkö siirretään uudella 110 kV:n voimajohdolla valtakunnan verkkoon. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Mitä seuraavaksi?
Hankkeen suunnittelua tarkennetaan ennen investointipäätöksen tekoa ja rakentamisen aloitusta.

Tuulivoimalan määrä:
Enintään 9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 230 metriä

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -