projekt

Merkkikallio

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 kilometriä ja Mustasaaren kunnan Sepänkylään noin 10 kilometriä.

Alueelle on suunniteltu 15 tuulivoimalan rakentamista, joiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä.

Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely vuosina 2014-2015, jonka yhteydessä on toteutettu laajat selvitykset hankealueen nykytilasta ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2017, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja asian oikeuskäsittely on kesken.

Mitä seuraavaksi?
Osayleiskaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen tullaan tuulivoimaloille hakemaan rakennuslupia ja hankkeen tarkempaa suunnittelua jatketaan.

Tuulivoimaloiden määrä:
Enintään 15 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 240 metriä

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -