projekt

Ponsivuori

Ponsivuoren tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvan Kurikan kaupungin eteläosassa. Hankealuetta lähimmät asutuskeskukset ovat noin 13 kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kurikka, noin 12 kilometrin etäisyydessä idässä Jalasjärvi sekä Kauhajoki, joka sijaitsee hankealueelta noin 17 kilometriä lounaaseen.

Tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennettavan enintään yhdeksän tuulivoimalaa ja sen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW.

Hanke ei edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava sekä rakennusluvat yhdeksälle kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 metrin tuulivoimalalle. Osayleiskaava-aineistoon voi tutustua Kurikan kaupungin sivuilla: http://www.kurikka.fi/?lang=fi&id=21173

Tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettävän sähköverkoon maakaapeleilla kahdella sähköasemalla, Marttilanmäessä ja Väisälänmäessä.

Mitä seuraavaksi?

Ponsivuoren tuulivoimapuistohankkeen suunnittelu on loppuvaiheessa ja rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan syksyllä 2018. Tuulivoimalat on suunniteltu otettavan kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alkuun mennessä.

Tuulivoimaloiden määrä:
Enintään 9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 210 m
Odotettu tuotanto:
Noin 100 GWh/vuosi

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -