Raskiftet

OX2 har fått i uppdrag att bygga Raskiftets vindpark på västsidan av Osensjøen i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke, Norge. Beställare är ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet är en totalentreprenad och OX2:s första byggprojekt i Norge.

Raskiftets vindpark uppförs av OX2 med byggstart hösten 2016 och beräknas vara färdig i slutet av 2018. Vindkraftsanläggningen kommer att bestå av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt om 112 MW och en förväntad årsproduktion om ca 370 GWh.

Under 2016-2017 kommer vägar, fundament och internt elnät att byggas. Vintern 2018 byggs transformatorstation samt den nya luftledningen ner till anslutningspunkten vid Osmoen. Montering och driftsättning av de 31 vindkraftverken beräknas ske sommaren/hösten 2018.

Läs mer på projektets norska hemsida

Antal vindkraftverk:
31 st
Totalhöjd (m):
180
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,6/112
Förväntad årsproduktion (GWh):
370

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -